Facebook   Twitter   Google+
 
SITEMAP |
       
 
 
 
   
cetvrtaci
Dodela
 
 
 
О ШКОЛИ; ЗАПОСЛЕНИ У ШКОЛИ
 

О ШКОЛИ И ШКОЛСТВУ У СРПСКОЈ ЦРЊИ

Основна школа "Ђура Јакшић" у Српској Црњи добила је име по познатом књижевнику и сликару Ђури Јакшићу који је рођен у овом месту.

Школсктво у Српској Црњи постоји више од 200 година.

У почетку то је била школа у оквиру цркве а касније су у селу  постојале две школе, једна у насељу Бојoвић а друга у центру селу.

Од 1973.године настава се одвија у новој школској згради.

ЗАПОСЛЕНИ У ШКОЛИ

       

     Директор школе:  Миланков Бранка

     

      Настава:

      Нижи разреди:

 1. Јавор Жељка
 2. Кљајић Јулијана
 3. Црвенков Биљана
 4. Зечевић Драгица
 5. Савић Драгана
 6. Рис Гордана
 7. Вучковић Бранислава
 8. Рођенков Александра
 9. Лукач Љиљана, енглески језик у нижим разредима
 10. Стојишин Драган , верска настава сви разреди

     Виши разреди:

 1. Чоколов Филушев Јелка, настава Српског језика и књижевности и грађанског васпитања,
 2. Ковачевић Едит, настава Српског језика и књижевности и грађанског васпитања,
 3. Томин Бранка, настава Математике
 4. Томин Драгана, настава Математике и Технике и технологије, 
 5. Бошкић Светлана, настава Информатике и рачунарства,
 6. Спасић Стојадинка, настава Биологије,
 7. Драгој Андреа (на замени Лакић Тијане), настава Енглеског васпитања,
 8. Зукић Бранка, настава Географије
 9. Ковачевић Зоран, настава Историја
 10. Узелац Весна, настава Немачког језика
 11. Лекин Ана Марија, настава Физике
 12. Анђелка Бошњак, настава Музичке културе 
 13. Жупунски Јелена, настава хемије
 14. Мишић Бранислав, настава ликовне културе
 15. Бјелић Биљана, настава Техничког и информатичког образовања
 16. Вујановић Хелена, настава Физичког васпитања
 17. Бунић Радица, настава Физичког васпитања

    Продужени боравак: Савин Горан

    Васпитачи:

 1. Стојшић Јованка
 2. Лакић Радојка
 3. Тешановић Тања
 4. Кондић Светлана
 5. Томић Јелена 

    Библиотека

 1. Јелка Чоколов Филушев
 2. Едит Ковачевић

 

 Остале службе

 Секретар школе:  Нинковић Драгана

 Педагог: Мићић Милица

 Шеф рачуноводства: Обреновић Ивана

 Администрација: Бошкић Светлана

 Домар: Јакшић Богдан

 Ложач: Кондић Милан

 Сервирка: Стошић Славица

 Спремачи:

 1. Лекин Милена
 2. Војводић Радмила
 3. Арсин Александра
 4. Ач Розалија
 5. Миланков Гордана
 6. Николин Светлана

       

      

 
 
 
ЗАПОСЛЕНИ
 
 
 
 
 
 
 
 


Вести