HOME            
Галерија,секције

Вести/обавештења

Распоред звоњења


Распоред звоњења у ОШ ''Ђура Јакшић Српска Црња

 

Немачки језик

 


У нашој школи ученици као други страни језик уче Немачки језик.

Кроз секцију, додатну и допунску наставу друже се са немачким језиком.