HOME              

Вести/обавештења

Распоред звоњења


Распоред звоњења у ОШ ''Ђура Јакшић Српска Црња

 

Забавиште

 


23.4.2021. 

/

/

Као подршка раду предшколске установ са породицама (родитељима и другим законским заступницима) на даљину, ЦИП - центар за интерактивну педагогију у сарадњи са МПНТР и УНИЦЕФ-а , је креирао брошуре за породице у циљу остваривања њене васпитне функције и психо социјалне подршке која се суочава са животним изазовима у време пандемије COVID 19.
Као део пројекта ПРЕДШКОЛСКА ОНЛАЈН ЗАЈЕДНИЦА, учимо и мењамо праксу хоризонталним разменама добре праксе у који су укључене васпитачице из нашег вртића. Координатор за све васпитаче при школама у Општини Нова Црња је васпитачица Светлана Кондић.
/
/
/
/
*
*
ОКТОБАР 2021. 
*
Учешће вртића у реализацији активности Црвеног крста на тему Здрава храна и спречавање сиромаштва.
*
*