HOME            
 

Распоред контролних и писмених задатака-друго полугодиште, критеријуми оцењивања

 


Распоред контролних и писмених задатакa - I полугодиште

*

*

Распоред писмених и контролних задатака за 5. разред - друго полугодиште

*

*

Распоред писмених и контролних задатака за 6. разред  - друго полугодиште

*

*

Распоред писмених и контролних задатака за 7. разред  - друго полугодиште

*

*

Распоред писмених и контролних задатака за 8. разред  - друго полугодиште

*

*

*

*

*

Распоред писмених за 8. разред у првом полугодишту

*

Распоред писмених за 7. разред у првом полугодишту

*

Распоред писмених за 6. разред у првом полугодишту

*

Распоред писмених за 5. разред у првом полугодишту

*

КРИТЕРИЈУМИ ОЦЕЊИВАЊА

*

Енглески језик

*

Физичко и здравствено васпитање

*

Физика 6.разред

*

Информатика и рачунарство

*

Хемија

*

Физика 7. и 8. разред

*

Математика

*

Српски језик (5-1,6-1,7-1,7-2,8-1)