Facebook   Twitter   Google+
 
SITEMAP |
       
 
 
 
   
dec nedelja
 
 
 
 
Вести
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 


Вести
 
 
 
 

 
ЈАВНЕ НАБАВКЕ
 


ГОДИНА 2018.


ЈАВНЕ НАБАВКЕ 2018.ГОДИНА

17.1.2018.

1. ЈАВНА НАБАВКА - УЖИНА

Позив за подношење понудe

Конкурсна документација 


ГОДИНА 2017.


ОБАВЕШТЕЊЕ:

УСПЕШНО ЈЕ ОКОНЧАНА РЕКОНСТРУКЦИЈА-САНАЦИЈА КРОВА НА ЗГРАДИ ШКОЛЕ.

ФИНАНСИЈСКИ, ОВА РЕКОНСТРУКЦИЈА - САНАЦИЈА ЈЕ ПОДРЖАНА

ОД ПОКРАЈИНСКОГ СЕКРЕТАРИЈАТА ЗА УПРАВУ И НАЦИОНАЛНЕ МАЊИНЕ.

ЈАВНА НАБАВКА -ПРЕГОВАРАЧКИ ПОСТУПАК БЕЗ ОБЈАВЉИВАЊА ПОЗИВА

Обавештење о закљученом уговору

Одлука о додели уговора

1. Kонкурсна документација  02/2017 - РАДОВИ РЕКОНСТРУКЦИЈА КРОВА НА ОБЈЕКТУ ШКОЛЕ 

2. Обавештење о покретању поступка без објављивања позива

ЈАВНА НАБАВКА - УЖИНА

1. Kонкурсна документација ЈНМВ 1/2017 - набавка добра-прехрамбени производи за ђачку ужину 

2. Позив за достављање понуда

3 Одлука о додели уговора